Czynny Żal – portal informacyjny

Portal poświęcony jest instytucji czynnego żalu w polskim prawie (głównie podatkowym i skarbowym). Przedstawiamy pojęcie i przesłanki stosowania instytucji czynnego żalu, o jakim mowa w art. 16 i 16A KKS (Kodeks Karny Skarbowy).

Przedstawiamy, jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby wnieść czynny żal skutecznie. Odpowiadamy na pytanie kto i kiedy może lub powinien skorzystać z czynnego żalu oraz jak należy sformułować czynny żal aby był skuteczny, a organ nie odmówił jego przyjęcia.

Czynny żal to instytucja, która podatnikowi - sprawcy czynu zabronionego opisanego w KKS, pozwala na uniknięcie odpowiedzialności karnej za ten czyn. Podatnik zgłasza właściwemu organowi fakt popełnienia czynu zabronionego - w zależności od sytuacji może to uczynić przed wszczęciem lub w trakcie postępowania podatkowego lub karno-skarbowego.

Co to jest czynny żal?

 

 Instytucja czynnego żalu w polskim prawie. Już niebawem na stronie zamieścimy obszerne informacje odnośnie sporządzenia i wystąpienia z czynnym żalem do urzędu.

Czynny Żal [ZAWIADOMIENIE] – Art. 16 KKS

Art. 16. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. § 2.

Czynny Żal [KOREKTA] – Art. 16A KKS

 

 Art. 16A. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz.

Sprawy Karne Skarbowe (ogółem) w latach 2011 – 2014

Liczba spraw karnych skarbowych ogółem w latach 2011-2014. Od 2012 r. można zaobserwować dramatyczny wzrost zainteresowania organów ścigania sprawami karnymi skarbowymi. Źródło: Rocznik Statystyczny Sądownictwa Powszechnego i Wojskowoego 2010-2014.

3972011
200452012
230002013
254172014